پخش همبرگر

پخش همبرگر عمده و خرده در تهران و عمده در شهرستان

 

نام محصول قيمت ( تومان ) نام محصول قيمت ( تومان )
همبرگر 30% مام 4500 همبرگر 60% تاملی
همبرگر 30% دلیجه 2900 همبرگر 90% مام 12500
همبرگر 30% 99 2900 همبرگر 85% کلاسیک 11200
همبرگر 30% نارسیس 3100 همبرگر 90% گوشتیران
همبرگر 30% نازگین 2500 همبرگر 90% کا اف سی
همبرگر 30% پاکدام 3300 همبرگر 90% 99 9500
همبرگر 30% احسان 2700 همبرگر دستی 60% 10000
همبرگر 30% بهین رباط 2600 همبرگر دستی 80% 14000
همبرگر 60% مام 9200 همبرگردستی 90% 18000
همبرگر 60% 99 5200 همبرگر دستی ویژه 22000
همبرگر 60% نارسیس 5500 استیک برگر 202
همبرگر 60% بیجین 5100 همبرگر ذغالی 23000
همبرگر 60% گوشتیران 13000 پخش همبرگر دستی
همبرگر 60% رباط 10200 پخش عمده همبرگر دستی
همبرگر 60% کا اف سی 23000 پخش همبرگر دستی تهران
همبرگر 60% 202 10000 پخش همبرگر رستورانی